Page 3 - Website Feestweek 2021

Ga naar de inhoud
Huisregels Stichting Feestweek Nieuw-Buinen
1
De bezoeker heeft voor het betreden van het terrein van Feestweek Nieuw-Buinen kennisgenomen van de huisregels en conformeert zich aan de gestelde huisregels.
2
Toegang tot het terrein van Feestweek Nieuw-Buinen zijn geheel op eigen risico van de bezoeker.
3
Stichting Feestweek Nieuw-Buinen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
4
Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken (legitimatie verplicht).
5
Bezoekers die zich niet houden aan deze regel, dus alcohol nuttigen onder de 18 jaar, en/of degene die alcohol faciliteren voor bezoekers onder 18 jaar zal de (verdere) toegang worden ontzegd.
6
Bezoekers dienen zich ten alle tijden te kunnen legitimeren bij de beveiliging. Bezoekers die hieraan niet kunnen/willen voldoen zullen geen toegang krijgen tot de feesttent, of de toegang hierbinnen worden ontzegd.
7
Het is bezoekers niet toegestaan om glaswerk en/of blikjes de feesttent binnen te brengen.
8
Het is bezoekers niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren de feesttent binnen te brengen.
9
Het is bezoekers niet toegestaan om met voorwerpen/drank etc. te gooien binnen de feesttent.
Nr KvK: 70262322
IBAN Nr:NL40 RABO 0325 4180 39
Terug naar de inhoud